Słowniczek

ELEKTROFOREZA


Zjawisko, które polega na ruchu naładowanych cząstek wskutek działania pola elektrycznego, w taki sposób że te naładowane dodatnio podążają do elektrody ujemnej (tzw. kataforeza) i odwrotnie (anaforeza). Proces elektroforezy ma wiele zastosowań m.in. wykorzystywany jest do krycia gumą lub farbami różnych powierzchni metalowych czy też w analizach chemicznych.
 
ELEKTROFOREZA KATODOWA:

Inaczej kataforeza. Jest to jedna z najlepszych metod zabezpieczenia części metalowych przed korozją. Dzięki skomplikowanej obróbce chemicznej podczas przygotowania powierzchni ta technika zyskuje ogromna przewagę nad innymi metodami malowania. Cały proces zaczyna się od odpowiedniego przygotowania powierzchni a następnie jest kontynuowany w tym właśnie procesie i kończy się podczas wygrzewania detali w piecu.
Odpowiednie przygotowanie powierzchni detalu przed elektroforezą katodową jest podstawowym czynnikiem gwarantującym wysoką odporność antykorozyjną malowanych części. W skład procesu wchodzi min.: podwójne odtłuszczanie, aktywacja, fosforanowanie cynkowe, płukanie wodą DEMI.
Proces malowania tą metodą gwarantuje m.in. uzyskanie szerokiego wachlarza grubości powłok (od 15 do 40 µ), oraz doskonałą wytrzymałość antykorozyjną (do 1000h w komorze solnej). Jest ona również doskonałą bazą dla innych powłok takich jak malowanie proszkowe czy natryskowe.
 
WANNY ZANURZENIOWE KTL:

Malowanie metodą kataforetyczną odbywa się przy użyciu linii technologicznej składającej się ze specjalnych wanien, w których zanurzane są malowane elementy. Dzięki temu farba ktl pokrywa całą powierzchnię malowanego obiektu i proces ten gwarantuje perfekcyjną ochronę antykorozyjną.

Czytaj również:
Kataforeza - opis